Welkom op de website van wijkcentrum De Lommerd
Spijkerstraat 185a
6828 DC Arnhem


Tlf +31 26 442 3549

De Lommerd is een centrum van de Stichting Programma & Beheer De Nieuwe Lommerd. De Lommerd stelt zich ten doel de centrale ontmoetingsplek van de wijk Spijkerkwartier te zijn.
Buurtcentrum De Lommerd wil bijdragen aan het versterken van de wijkcohesie en -economie. Stichting Programma & Beheer De Nieuwe Lommerd is verantwoordelijk voor het beheer van de accomodatie en het aanbod van sociaal-culturele activiteiten i.s.m. de buurtbewoners en huurders.