Over De Lommerd

Midden in het Spijkerkwartier vind je buurthuis De Lommerd. Het is een laagdrempelige ontmoetingsplek waar bewoners van de wijk kunnen samenkomen, koffie drinken, vergaderen, oefenen en nog veel meer.

Ons buurthuis wordt beheerd door de wijkbewoners. Alle medewerkers, inclusief het bestuur, werken bij De Lommerd als vrijwilliger. In totaal zijn dat ongeveer 40 vrijwilligers. Samen zorgen wij ervoor dat De Lommerd iedere dag haar deuren kan openen en buurtbewoners en passanten verwelkomen.

De Lommerd verhuurt ruimtes aan organisaties en particulieren. Met deze opbrengsten kunnen wij de kosten voor beheer, onderhoud en organisatie van activiteiten zelf betalen. Incidenteel heeft de gemeente Arnhem met een subsidie bijgedragen.

Begin 2023 is de nieuwe toegang van De Lommerd in gebruik genomen. Deze is goed toegankelijk geworden voor mensen met een rollator, rolstoel of scootmobiel.

Het bestuur van De Lommerd bestaat uit de volgende leden:

  • Rudolf Beijerman – voorzitter
  • Rosalie Habets – penningmeester
  • Hans Marcelis – secretaris
  • Stef Ketelaar – bestuurslid

Onze partners

De Lommerd werkt samen met negen andere buurthuizen in Arnhem. Om van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen bij alle zaken die nodig zijn om een buurthuis goed te draaien. En door zoveel mogelijk hetzelfde standpunt in te nemen, zodat het beleid van de gemeente met betrekking tot buurthuizen eenduidiger wordt.

Geschiedenis

Het pand van buurthuis De Lommerd kent een rijke geschiedenis en is een gemeentelijk monument. In 1869 is het door de gemeente Arnhem gebouwd als Bank van Leening. De bank wordt in 1947 opgeheven, maar de tekst is nog steeds op één van de buitenmuren te zien. In de dertig jaren daarna zijn er een confectiebedrijf (Fa. G. Prins), lederwarenreparatiebedrijf (R.H. Cornelissen) en drukkerij (Smit) in gevestigd.

Als de gemeente Arnhem in 1978 het pand verkoopt aan Stichting Rijnstad krijgt het zijn huidige  bestemming van buurthuis. Maar voordat het geschikt is, is eerst een grondige verbouwing nodig. In februari 1979 nemen de Werkgroep Spijkerkwartier en een opbouwwerker het pand in gebruik. Kort daarna krijgt peuterspeelzaal De Lapjeskat een vaste plaats in De Lommerd. De kinderen die in die tijd naar De Lapjeskat gingen, brengen jaren later hun eigen kinderen naar dezelfde peuterspeelzaal. Zo heeft deze dus een belangrijke verbindende rol tussen buurthuis De Lommerd en de bewoners van het Spijkerkwartier.

In 2003 en 2004 wordt met veel inzet van de buurtbewoners in het achterste deel van De Lommerd een tweede verdieping gebouwd, waar enkele vergaderzalen en werkruimtes ingericht zijn.

In de jaren erna wordt het buurthuis steeds minder gebruikt en als Rijnstad in 2009 het pand dreigt te verkopen, neemt een aantal buurtbewoners het initiatief om het buurthuis weer nieuw leven in te blazen. In 2010 richten zij daarvoor een nieuwe stichting op (Stichting Programma en Beheer de Nieuwe Lommerd, ook wel PBNL). Het pand komt dan in eigendom van Volkshuisvesting, een Arnhemse woningcorporatie die het initiatief ondersteunt. Zij verhuurt het tot op de dag van vandaag aan de stichting.

Sinds die tijd is het pand duurzaam gemoderniseerd. In 2015 hebben enkele aanpassingen binnen in het pand plaatsgevonden. In 2023 is de voorgevel vernieuwd. De toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers is verbeterd en er zijn extra ramen geplaatst.

Scroll naar boven